Badanie Psychometryczne FRIS ®

BADANIE PSYCHOMETRYCZNE FRIS ®

Czym jest FRIS?

FRIS jest badaniem psychometrycznym bardzo chętnie wykorzystywanym przez pracodawców do:

  • usprawnienia procesów rekrutacyjnych – ocena przydatności pracownika – raport indywidualny,
  • pracy z zespołem – budowanie/zmiana zespołu – raport zespołowy,
  • szkoleń z zakresu: komunikacji, teambuildingu i poznania potrzeb Klienta,
  • pracy z jednostką – rozwój potencjału pracownika.

Fundamentem FRIS jest badanie, które umożliwia diagnozę Stylu Myślenia i Działania oraz przygotowywanie na tej podstawie odpowiednich raportów FRIS. Wszelkie działania są „szyte na miarę” w zależności od potrzeb Klienta.

Jak działa FRIS?

Model FRIS® służy do zrozumienia oraz prostego i trafnego opisu kluczowych różnic w sposobach myślenia i działania. Nazwa modelu stanowi skrót pierwszych liter słów: FAKTY-RELACJE-IDEE-STRUKTURY. Definiuje on cztery perspektywy poznawcze, które z kolei służą do opisu Stylów Myślenia i Stylów Działania. FRIS® to pierwsze narzędzie polskie stworzone i zweryfikowane przez polskich badaczy na podstawie odpowiedzi udzielonych przez polskich respondentów. Badanie FRIS® zostało stworzone zgodnie z wiedzą i wymaganiami stawianymi narzędziom psychometrycznym, a jego trafność i rzetelność została potwierdzona odpowiednimi analizami statystycznymi.

  • Twój Styl Myślenia wynika z tego, jaki rodzaj informacji: fakty, relacje, idee czy struktury, jest dla Ciebie najbardziej istotny i przydatny w momencie zetknięcia z nową sytuacją. Wskazuje na to, czemu nadajesz największy priorytet i co najintensywniej wykorzystujesz, a także jakie procesy umysłowe wykonujesz najsprawniej.
  • Twój Styl Działania natomiast wynika ze Stylu Myślenia oraz stopnia wykorzystania pozostałych perspektyw i określa sytuacje, w których jesteś najbardziej skuteczny.

Raport ZESPOŁOWY – prezentuje mapę potencjału zespołu wyrażoną Procesem FRIS od momentu zainicjowania do etapu wdrożenia wybranego przedsięwzięcia. Dla każdej osoby jest opisany jej sposób myślenia, działania oraz postawa, którą najchętniej przyjmuje w zespole. Każdy raport opatrzony jest również komentarzem, który opisuje dynamikę grupy, model komunikacji i współpracy oraz zawiera wskazówki pomagające podnosić efektywność zespołu.