Employer Branding

EMPLOYER BRANDING

Świadczymy usługi mające na celu przedstawienie firmy jako pracodawcy pożądanego na rynku pracy, a nie pracodawcy z wyboru. Zbudowanie spójnego i pozytywnego wizerunku firmy w opinii jej pracowników, kluczowych kandydatów na rynku pracy (aktywni i pasywni kandydaci) oraz partnerów biznesowych, klientów i innych udziałowców. Kluczową rolą strategii i działań employer branding jest stworzenie środowiska pracy zmierzającego do zwiększenia produktywności poprzez udoskonalenia rekrutacji oraz zaangażowania i retencji pracowników. Co wpływa na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej!