REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

W procesie rekrutacyjnym stosujemy adekwatną do wymogów stanowiska oraz budżetowania projektu kombinację metod pozyskiwania i selekcji kandydatów. Naszym atutem jest rozbudowana baza danych, którą aktualizujemy na bieżąco. Nasze działania wspomagamy różnymi metodami weryfikacji kwalifikacji i oceny kandydatów począwszy od wywiadu, poprzez testy psychologiczne, komputerowe, psychometryczne.

Pozyskujemy kandydatów poprzez:

  • ogłoszenia w serwisach internetowych,
  • ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej, lokalnej a także branżowej,
  • docieranie bezpośrednio do potencjalnych kandydatów aktywnych na rynku pracy,
  • bezpośredni kontakt z kandydatami, poszukującymi pracy.

Sektory rynku, które obsługujemy to hotelarstwo i gastronomia, przemysł, produkcja i handel.